Kritik mot att USA drar sig ur vapenhandelsavtalet ATT

President Donald Trump har meddelat att USA drar sig ur FN:s globala vapenhandelsavtal, ATT, som Barack Obama undertecknade år 2013. Reaktionerna på beskedet har varit starka.

reportage | 2019-05-02
Av: Thalif Deen
USA:s president Donald Trump håller tal på vapenlobbyorganisationen NRA:s årsmöte 26 april 2019. Trump meddelade att USA nu lämnar vapenhandelsavtalet ATT.

USA:s president Donald Trump håller tal på vapenlobbyorganisationen NRA:s årsmöte 26 april 2019. Trump meddelade att USA nu lämnar vapenhandelsavtalet ATT. Foto: The White House/Wikimedia

Det var den 26 april i samband med årsmötet för vapenlobbygruppen NRA, National Rifle Association, som Donald Trump gick ut med att USA ska dra tillbaka sin underskrift.

USA ansluter sig nu till Nordkorea, Iran och Syrien som röstade emot avtalet i FN:s generalförsamling i april 2013 medan 23 länder avstod från att rösta, däribland Kina, Ryssland, Indien, Indonesien och Saudiarabien.

Jayantha Dhanapala, som tidigare arbetat som undergeneralsekreterare för nedrustningsfrågor och som ordförande i Pugwashrörelsen som arbetar för nedrustning och avskaffandet av kärnvapen och andra massförstörelsevapen, säger att president Donald Trump fortsätter att skapa kaos när det handlar om nedrustning.

Det gör han genom att “förstöra det rättsliga systemet som skapats av det internationella samfundet efter påtryckningar från vapenlobbyn.”

Jayantha Dhanapala menar att Donald Trump är beredd att offra de humanitära normer som USA varit med att skapa.

USA har visat allt mer förakt för multilateralism och har redan dragit sig ur kärnvapenavtalet med Iran, vägrat godkänna FN:s globala ramverk om migration, dragit sig ur det globala klimatavtalet och handelsavtalet TPP och lämnat INF-avtalet om ömsesidig kärnvapennedrustning som slöts med Ryssland under kalla kriget.

101 länder är anslutna till ATT sedan Palau den 8 april anslutit sig. Mörkblått anger länder som har ratificerat ATT och därmed rättsligt har anslutit sig. Ljusblå länder har undertecknat men ännu ej ratificerat.

101 länder är anslutna till ATT sedan Palau den 8 april anslutit sig. Mörkblått anger länder som har ratificerat ATT och därmed rättsligt har anslutit sig. Ljusblå länder har undertecknat men ännu ej ratificerat. Foto: ATT

Natalie J. Goldring, expert på säkerhetsfrågor och verksam vid Georgetown-universitetet i USA, säger att president Donald Trump ger efter för vapenlobbygruppen NRA än en gång.

Hon säger att hans tillkännagivande om att USA drar tillbaka sin underskrift gällande FN:s globala vapenhandelsavtal är ytterligare ett exempel på hur den här administrationen frånsäger sig sitt ansvar när det gäller kontroll över vapenflöden:

‒ Trumpadministrationen har inte ägnat sig åt en ansvarsfull vapenhandel.

Hon framhåller att USA fortsätter att sälja vapen till Saudiarabien trots att det finns bevis för att landet konsekvent bryter mot de mänskliga rättigheterna och internationell humanitär lag.

Hon påpekar också att USA är världens största aktör på den globala vapenmarknaden.

FN:s talesperson Stephane Dujarric säger att det globala vapenhandelsavtalet är det enda instrumentet som syftar till att förbättra insynen och ansvarstagandet inom den internationella vapenhandeln.

‒ Det har en särskilt viktig uppgift idag när vi bevittnar växande internationella spänningar, säger han.

Rachel Stohl vid fredsforskningsinstitutet Stimson Center som var med och tog fram utkastet till FN:s globala vapenhandelsavtal säger att Donald Trump än en gång underminerat internationella insatser för att minska mänskligt lidande som orsakas av oansvariga och olagliga vapenöverföringar.

‒ Att USA drar tillbaka sin underskrift kommer underminera internationell fred och säkerhet.

 En protest i Genève år 2017 för att kräva att  vapenhandelsavtalet ATT respekteras.

En protest i Genève år 2017 för att kräva att vapenhandelsavtalet ATT respekteras. Foto: Ralf Schlesener/ Control Arms/Wikimedia

Natalie J. Goldring menar att det också har andra konsekvenser.

‒ Det ligger i USA:s intresse att arbeta tillsammans med andra länder för att förbättra standarden när det gäller import och export av vapen, säger hon.

‒ Vapenhandelsavtalet togs fram och undertecknades av USA och andra länder för att förhindra att dödliga vapen hamnar i händerna på de som kan använda dem för att begå folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Avtalet har makt att rädda miljoner människor undan döden, våldtäkter, övergrepp och fördrivning. Varje år dödas 500 000 människor till följd av den oreglerade eller bristfälligt reglerade vapenhandeln, säger Abby Maxman vid biståndsorganisationen Oxfam i USA.

‒ Avtalet inverkar inte på amerikaners rätt att bära vapen eller hindrar landet från att försvara sig eller sina allierade, som NRA eller Trumpadministrationen kan hävda, tillägger hon.

Thalif Deen
IPS/New York

Samling i FN:s generalförsamling den 3 juni 2013 för undertecknande av ATT.

Samling i FN:s generalförsamling den 3 juni 2013 för undertecknande av ATT. Foto: Amnesty International

Läs också

Statement regarding President Trump’s announcement that the US will withdraw from the Arms Trade Treaty (ATT) ( CSP5 President29 April 2019)

The Trump Administration Dangerously Weakens Arms Sales Protections (Amnesty International 26 april 2019)

Läs mer från Amnesty Press

Vapenexport - till vem då? (8 maj 2015)

ALMEDALEN: Arms Trade Treaty, tomma ord på pappret eller hjälp för kvinnors säkerhet? (3 juli 2014)

Förnyat hopp om vapenavtal (20 november 2012)

Almedalen: Nu är det allvar i New York, export&mänskliga rättigheter och fortsatt blockad av Gaza (4 juli 2012)

Amnesty-årsmöte i Uppsala med hopp om vapenavtal (4 maj 2012)

reportage | 2019-05-02
Av: Thalif Deen