BOKMÄSSAN2016: ”Medlemsstaterna i EU har i princip gjort allting fel”

Flirten med Turkiet och oärligt spel bakom kulisserna tyder på att EU fortfarande inte tar ansvar för att asylrätten följs. Det menade Madelaine Seidlitz från Amnesty under ett samtal på Bokmässan i Göteborg.

reportage | 2016-09-23
Av: Fanny Hedenmo
Madelaine Seidlitz och Anna Wigenmark på Internationella Torget på Bokmässan.

Madelaine Seidlitz och Anna Wigenmark på Internationella Torget på Bokmässan. Foto: Fanny Hedenmo

Murar, både fysiska och juridiska, har rests runt den europeiska kontinenten. Under ett samtal på fredagen på Bokmässans Internationella Torget tog Madelaine Seidlitz, jurist på Amnesty, och Anna Wigenmark, människorättsjurist, tempen på asylrätten. Hur har unionen hanterat den flyktingkris som präglat de senaste åren?

– Det staterna har koncentrerat sig på är att stänga gränserna, och man har gjort väldigt lite för att hjälpa de som befinner sig på flykt. Istället rör det sig om ett slags race för att göra sig så oattraktiv som möjligt för de som flyr, konstaterade Madeleiene Seidlitz, och avgav en tuff dom:

– Ur ett asylrättsligt perspektiv har medlemsstaterna i princip gjort allting fel.

Hur kan då flyktingsituationen i Europa beskrivas idag, i september 2016? Över 3 000 människor har hittills i år drunknat i Medelhavet – en siffra som i själva verket kan vara högre. De flesta människor på flykt sitter fast i södra Europa. Runt 60 000 flyktingar sitter fast i Grekland. De kommer helt enkelt inte längre, trots att asylrätten ger varje människa på flykt rätten att söka sig till ett land som erbjuder en rättssäker asylprocess.

– I Grekland är situationen kritisk. Det finns överhuvudtaget ingen rättssäkerhet och förhållandena är mycket dåliga för flyktingarna där, sade Madelaine Seidlitz.

Flyktinglägret Nea Kavala i norra Grekland nära gränsen till Makedonien sommaren 2016 där flyktingar sitter fast.

Flyktinglägret Nea Kavala i norra Grekland nära gränsen till Makedonien sommaren 2016 där flyktingar sitter fast. Foto: Richard Burton/ Amnesty International

På samma sätt är hon orolig över den europeiska flirten med Turkiet, och för det så kallade flyktingavtalet, som bygger på att flyktingar som illegalt tar sig in i EU numera ska skickas tillbaks till Turkiet:

– Det är alldeles alarmerande att EU tycker att det är okej. Turkiet är inte ett rättssäkert land för människor på flykt, varken på papper eller i realiteten.   Avtalet tyder på att EU:s hantering av flyktingkatastrofen har kantats av delvis oärligt spel, menade Madelaine Seidlitz:

– Parlamentet har en mer kritisk blick på de avtal som sluts, och en medbestämmanderätt. Men EU-kommissionen har försökt undvika att parlamentet får inflytande över överenskommelsen med Turkiet. Därför använder man inte ordet ”avtal”.

Under seminariet diskuterades också Frontex, den gränspolismyndighet som bevakar Europas yttre gränser, och vars uppdrag har omformulerats och utökats enligt nya direktiv. Bland annat har personalstyrkan mångdubblats flera gånger om, och Frontex tillåts nu på egen hand driva politiska förhandlingar, till exempel med Libyens gränspolis. Libyen har dokumenterats som ett av de farligaste länderna i världen för flyktingar och migranter att befinna sig i.

Med ett mått av sarkasm konstaterade Madelaine Seidlitz att förändringarna kan ses med positiva ögon, eftersom Frontex arbetar för att människor inte ska utnyttjas av människosmugglare.

– De jobbar så att säga för flyktingarnas eget bästa, så att de inte ska ta sig ut på de farliga vägarna på Medelhavet, sade hon, och fortsatte:

– Men det farliga är att samarbetet med Libyen syftar till att hålla kvar människor i situationer där de fortsätter att befinna sig på flykt utan säkerhet och trygghet, och med risk för övergrepp och våld.

Flyktingar och migranter anländer till den grekiska ön Lesbos i januari 2016.

Flyktingar och migranter anländer till den grekiska ön Lesbos i januari 2016. Foto: Amnesty International

Bristen på legala och säkra vägar in i Europa, det ser Amnesty fortfarande som en av flyktingkatastrofens mest allvarliga problem. Men Madelaine Seidlitz uppmärksammade också nya orosmoln - som EU-kommissionens förslag om att harmonisera flyktingmottagandet mellan medlemsländerna. Förslaget innebär bland annat att Dublinförordningen, som bestämmer att migranter måste söka asyl i det första EU-landet de kommer till, kommer att bytas ut. Men det innebär också ett gemensamt, tvingande, system som ser likadant ut för alla stater.

– Om det här förslaget går igenom, så blir det till exempel obligatoriskt för alla medlemsländer att bara ge tillfälliga uppehållstillstånd. Det är oroväckande, sade Madelaine Seidlitz.

Fanny Hedenmo
fanny.hedenmo@gmail

Amnesty Press på bokmässan

BOKMÄSSAN2016: Mässan ”yrvaken” i frågan om Nya Tider (25 september 2016)

BOKMÄSSAN2016: ”Tiden har stannat i Syrien” (24 september 2016)

Amnesty på bokmässan i Göteborg

Läs mer
Flyktingar och migranter utsätts för sexuellt våld, övergrepp och exploatering i Libyen (Amnesty International 1 juli 2016)

Läs också
Organisationer uttrycker besvikelse över flyktingtoppmöte (Amnesty Press 19 september 2016)

ALMEDALEN2016: ”Ett mörkt år för asylrätten” (Amnesty Press 8 juli 2016)

EU:s hänsynslösa återsändanden av flyktingar till Turkiet är olagliga (Amnesty International 3 juni 2016)

ÅRSMÖTE2016: ”Asylrätten är i fara” (Amnesty Press 14 maj 2016)

Australia: Refugee death highlights fatal flaws in offshore processing (Amnesty International 29 april 2016)

BOKMÄSSAN 2015: Orsolya Jeney, Amnestychef i Ungern: ”Det som händer är hela Europas skam.” (Amnesty Press 2 oktober 2015)

Världens största flyktingläger (Amnesty Press nummer 1/2015)

reportage | 2016-09-23
Av: Fanny Hedenmo