ALMEDALEN2016: ”Ett mörkt år för asylrätten”

Murar byggs, gränser stängs och Ungern åtalar flyktingar som reser in "illegalt". Är asylrätten på väg att försvinna? Det undrade Amnesty under ett seminarium i Almedalen.

reportage | 2016-07-08
Av: Jennie Aquilonius
 Alice Petrén besökte under våren Australien.

Alice Petrén besökte under våren Australien. Foto: Annie Beckman

– Det är ett mörkt år, konstaterade journalisten Alice Petrén under paneldiskussionen om asylrätt i Amnestys tält på torsdagen.

Hon gissade att hon kommer att ha fortsatt mycket att göra som Sveriges Radios migrationskorrespondent, och nämnde olika osäkerhetsmoment som freden i Syrien, Sveriges nya asyllag – och värderingar.

– Allt fler pratar om att reformera asylrätten och ifrågasätter asylrätten, som ändå var svår att få igenom 1951, sade hon.

Alice Petrén berättade om sin rapportering om Australiens stenhårda avskräckningspolitik mot båtflyktingar. De placeras i läger på ön Manus i Papua Nya Guinea och önationen Nauru i Stilla havet på obestämd tid under förfärliga förhållanden. Dessutom är det förbjudet i lag att berätta om vad som händer i lägret, och den som pratar riskerar fängelse.

– Ändå är det fler och fler som gör det, sade Alice Petrén. Jag träffade en barnläkare som berättade att det som tog djupast på honom var att barnen mår så pass psykiskt dåligt. Han hade till exempel träffat en 15-åring som hade sytt ihop munnen och en sexåring som försökt hänga sig.

Europa är inte mycket bättre. Alice Petrén slog själv larm till Europarådet när hon i april upptäckte att 64 barn var inlåsta på en liten innergård i flyktinglägret Moria på den grekiska ön Lesbos.
– Att det sker på europeisk mark är inte okej, det är absolut inte okej, sade hon.

Panelen:  Mikael Ribbenvik, operativ chef, Migrationsverket´, Lisa Pelling, statsvetare, utredningschef, Arena idé, Alice Petrén, migrationskorrespondent, Sveriges Radio, Mari Mörth, generalsekreterare, Läkare utan gränser.

Panelen: Mikael Ribbenvik, operativ chef, Migrationsverket´, Lisa Pelling, statsvetare, utredningschef, Arena idé, Alice Petrén, migrationskorrespondent, Sveriges Radio, Mari Mörth, generalsekreterare, Läkare utan gränser. Foto: Annie Beckman

Mari Mörth, generalsekreterare för Läkare utan gränser, berättade att organisationen sedan förra hösten har räddat 20 000 personer med sina tre båtar. De har behandlat 200 000 patienter på flykt i Europa. Hon tryckte på vikten av att vara principiell och tydlig. Därför tar Läkare utan gränser inte längre emot EU-medel eller medel från europeiska stater.

– Vi kan inte stå för samarbeten med aktörer som inte respekterar asylrätten. Vi behöver vara oberoende och det kan vi inte vara om vi har ett samarbete med stater som använder humanitära pengar på ett politiskt sätt. De skapar en dödlig hinderbana för människor som vill ta sig in i Europa.

Mari Mörth menar också att EU sätter exempel för andra stater.
– Vi ser att begreppet flykting håller på att urholkas totalt. Vem är flykting i dag? Vart har de rätt att fly? När Europa gör den här typen av ställningstaganden blir det lättare för till exempel Kenya att stänga Dadaab-lägret med tusentals flyktingar.

Mikael Ribbenvik, ställföreträdande generaldirektör och operativ chef på Migrationsverket, sade att mycket handlar om var flyktingen befinner sig, och lanserade sitt eget begrepp ”skyddparadoxen”. Det innebär att ju större skyddsbehov en person har, desto svårare är det att komma hit.

– Är du kvar i ditt land så är du inte flykting utan en ”internally displaced people”, är du i tredjeland så kan du vara en flykting. En person som har ett skyddsbehov och är i sitt eget eller tredjeland kan inte ta sig hit på laglig väg. Är du inte här så är det ingen som bryr sig om dig, det är först när du kommer till vårt territorium som du får någon slags rättighet, sade han.

Arena idés utredningschef Lisa Pelling tyckte att Sverige har gått från att vara en progressiv kraft som drar andra EU-länder mot bättre mottagande, till att vara det land som ser till att lägstanivån sänks.

Mikael Ribbenvik lyssnar när Lisa Pelling talar. Längst till höger Alice Petrén.

Mikael Ribbenvik lyssnar när Lisa Pelling talar. Längst till höger Alice Petrén. Foto: Annie Beckman

– Vi skrev tidigare att när Sverige inför ID-kontroller, transportörsansvar i Östersjön och gränskontroller, ja, då kommer de europeiska gränserna stängas en efter en. Det blir en dominoeffekt, där den sista gränsen som stängs är mellan Turkiet och Syrien. Och det är precis vad vi har sett hända.

Moderatorn Madelaine Seidlitz, ansvarig för flykting och migration på svenska Amnesty, menade det inte är något nytt att vi har ett system som kan anses gå i strid med asylrätten. EU har redan tidigare haft åtgärder som hindrar människor att legalt och säkert ta sig till hit för att söka asyl.

– Det nya är att vi också avtalar med Turkiet, ett avtal som är olagligt i sig eftersom vi bryter mot våra egna förpliktelser vad vi sagt att vi ska göra, sade hon.

Madelaine Seidlitz ledde samtalet om asylrätten i Amnestys tält.

Madelaine Seidlitz ledde samtalet om asylrätten i Amnestys tält. Foto: Annie Beckman

Men det finns också ljuspunkter. Madelaine Seidlitz berättade att Amnesty International med hjälp av ett utredningsinstitut frågat människor i ett antal länder om flyktingskap och om de ville ta emot människor i sitt hem eller i land.

– Siffrorna var väldigt positiva och korresponderade inte alls med den politik som förs i vissa av de länder där undersökningen genomfördes, sade hon.

Flyktingar och migranter anländer till den grekiska ön Lesbos i januari 2016.

Flyktingar och migranter anländer till den grekiska ön Lesbos i januari 2016. Foto: Amnesty International

Lisa Pelling var också glad över att ingå som expert i en utredning om lagliga vägar som Maria Ferm (MP) ska leda i höst. Hon tyckte också att Sverige gör ett jättebra jobb med att resa världen runt och uppmana länder att ta emot fler kvotflyktingar:

– Det som är hoppfullt är också att migrationen, äntligen, har fått en plats i den globala utvecklingsagendan. Migration finns med i de nya millenniemålen för global utveckling, det står att stater förbinder sig att underlätta laglig och säker migration.

Text: Jennie Aquilonius
[email protected]

Läs mer
Hungary: Crackdown on the rights of refugees and migrants continues unabated amidst European Commission inaction (Amnesty International 6 juli 2016)

Flyktingar och migranter utsätts för sexuellt våld, övergrepp och exploatering i Libyen (Amnesty International 1 juli 2016)

EU:s hänsynslösa återsändanden av flyktingar till Turkiet är olagliga (Amnesty International 3 juni 2016)

ÅRSMÖTE2016: ”Asylrätten är i fara” (Amnesty Press 14 maj 2016)

Australia: Refugee death highlights fatal flaws in offshore processing (Amnesty International 29 april 2016)

BOKMÄSSAN 2015: Orsolya Jeney, Amnestychef i Ungern: ”Det som händer är hela Europas skam.” (Amnesty Press 2 oktober 2015)

Världens största flyktingläger (Amnesty Press nummer 1/2015)

Amnesty Press i Almedalen

ALMEDALEN2016: Abortmotståndarna hoppas på ny lag i Polen (8 juli 2016)

ALMEDALEN2016: Vad hände med löftet om tilläggsprotokollet? (8 juli 2016)

ALMEDALEN2016: Stor utsatthet för kvinnor på flykt (8 juli 2016)

ALMEDALEN2016: Nu kommer samtycke i sexualbrottslagstiftningen (7 juli 2016)

ALMEDALEN2016: Nya vittnesmål om våld och hot på asylboenden (7 juli 2016)

ALMEDALEN2016: Amnesty avslöjar Telias inblandning i människorättskränkningar i Vitryssland (7 juli 2016)

ALMEDALEN2016: Yttrandefriheten hotas – också i Sverige 6 juli 2016)

reportage | 2016-07-08
Av: Jennie Aquilonius