Pastor som gjort rasistiska och homofobiska uttalanden är ny ordförande för MR-kommissionen i Brasilien

När det stod klart att den frikyrkliga pastorn Marco Feliciano blivit vald till ordförande för Kommisionen för Mänskliga Rättigheter i Brasiliens parlament brast den dåvarande ordföranden Domingos Dutra (PT, arbetarpartiet) i gråt och lämnade efter ett känslosamt avskedstal mötessalen i protest tillsammans med andra parlamentariker. I och med valet av Marco Feliciano som ordförande har Brasilien tagit ett stort kliv tillbaka när det gäller kampen mot rasism och för jämställdhet och rättigheter för hbtq-personer.

reportage | 2013-04-02
Av: Clara Lee Lundberg
Ut med Feliciano var budskapet när cirka 200 personer samlades  i Rio de Janeiro.

Ut med Feliciano var budskapet när cirka 200 personer samlades i Rio de Janeiro. Foto: Clara Lee Lundberg

Nyheten om att Marco Feliciano, pastor och grundare av den evangelisk-protestantiska kyrkan_ Catedral do Avivamento_, och parlamentariker som representerar det kristdemokratiska partiet PCS (Partido Cristã Social), nu ska leda arbetet för mänskliga rättigheter har dominerat brasiliansk massmedia sedan han tillträdde den 7 mars i år.

Marco Feliciano har profilerat sig som en ”modern evangelistisk politiker” som öppet erkänner att han går till skönhetssalong och gärna använder sociala medier för att kommunicera, men hans värderingar är långt från moderna och det är många som ifrågasätter hans roll som ordförande för Kommisionen För Mänskliga Rättigheter. Det är framförallt hans uttalanden om svarta, kvinnor och homosexuella som väckt stora protester och kritiken har kommit från såväl människorättsorganisationer som politiker, artister och representanter från olika religiösa samfund. Marco Feliciano har bland annat sagt följande:“kärlek mellan två personer av samma kön leder till hat och kriminalitet”, “svarta och afrikaner tillhör ett släkte som är förbannat av Noah”, och “att ge kvinnor samma rättigheter som män kan vara farligt för människans fortlevnad eftersom det kan leda till homosexualitet.”

Han har också sagt att aids är “gay-cancer” och att han mår illa när han ser två män kyssa varandra. Det rör sig alltså om uttalanden med starka rasistiska, sexistiska och homofobiska förtecken. Marco Feliciano förnekar dock själv att han skulle vara rasist med hänvisning till sin svarta mamma och tillägger att “hon precis som jag rakpermanentar sitt krulliga hår”. Som svar på den kritik som riktats mot honom har han sagt att han visst accepterar “den homosexuella personen” men inte själva “akten”, han säger sig vara utsatt för “religiös förföljelse” och menar att bli kritiserad för “ett meddelande på 140 ord publicerat på Twitter för fler år sedan är ett brott mot mänskliga rättigheter”.

En sekulär stat är inte en atetisk stat, i en sekulär stat respekteras alla religioner.

En sekulär stat är inte en atetisk stat, i en sekulär stat respekteras alla religioner. Foto: Clara Lee Lundberg

De sociala medierna har översvämmats av protestgrupper och det har anordnats flera stora nationella manifestationer i Brasilien och även internationellt i Buenos Aires, Paris och London. Reaktionerna på valet av Marco Feliciano som ny ordförande handlar inte bara om honom som person eller hans politiska åsikter, många menar också att detta kan vara ett tecken på ett religiöst hot mot det sekulära samhället. På den senaste manifestationen den 16 mars i Rio de Janeiro fanns flera plakat som påpekade sambandet mellan religion och politik, det stod bland annat skrivet ”Endast en stat som på riktigt är sekulär kan garantera religionsfrihet” och ”En sekulär stat är inte en ateistisk stat, i en sekulär stat är alla religioner respekterade”.

Mindre pastor, mer kärlek.

Mindre pastor, mer kärlek. Foto: Clara Lee Lundberg

Thiago Novaes, politisk forskare och doktorand i Antropologi på Universidade de Brasília, bekräftar bilden av religiöst präglad politik:
– Marco Feliciano har stöd i sin kommission och även bland de andra 68 parlamentariker som är med i det partiöverskridande Envangelistiska Parlamentariska Fronten. De röstar på varandra i frågor som är viktiga för dem. Ett annat exempel är utskottet för Teknologi, kommunikation och informatik där 14 av 41 poster innehas av evangelistiska parlamentariker och den förre ordföranden tillhörde ett evangelistiskt samfund.
– Det är även en stark evangelistisk närvaro i medierna. Både tidningar, radio och TV-kanaler har kopplingar till olika frikyrkor, fortsätter han. Ett exempel är den stora tv-kanalen Rede TV som ägs av Edir Macedo, miljardär och grundare av en av det största evangelistiska kyrkan; Igreja Universal, som även exporterats till 170 länder runtom i världen.

Antalet anhängare av olika evangelistiska samfund har ökat i Brasilien, från 15,4 procent år 2000 till 22, 2 procent år 2010. Av dessa uppgav 60 procent att de tillhörde pingstkyrkor, 18,5 procent att de tillhörde missionskyrkor och 21, 8 procent uppgav bara att de var evangelistiska, utan inriktning. Många menar att de evangelistiska kyrkorna på flera sätt har tagit över funktioner som egentligen är statens ansvar. Många människor med drogmissbruk och i ekonomisk kris som söker sig till dessa kyrkor och får hjälp och rehabilitering och även ur andra psyko-sociala aspekter fyller kyrkan och församlingen en viktig roll. Undersökningar från statliga institutet IBGE har visat att personer utan utbildning och låginkomsttagare är överrepresenterade i de evangelistiska kyrkorna.

Jag är kristen och kommer inte ge Feliciano min pin-kod var budskapet från den här demonstranten.

Jag är kristen och kommer inte ge Feliciano min pin-kod var budskapet från den här demonstranten. Foto: Clara Lee Lundberg

Många frågar sig hur det kommer sig att Marco Feliciano blivit framröstad trots sina tvivelaktiga åsikter och brist på erfarenhet av arbete med mänskliga rättigheter.
Marco Feliciano representerar det kristdemokratiska partiet PCS i parlamententet och är dessutom en av de många evangelistiska parlamentariker som arbetar i Kommissionen för Mänskliga Rättigheter. Den här kommissionen har traditionellt sett dominerats av PT (arbetarpartiet) som också var de som grundade den men de senaste åren har PT och även andra partier i vänsterblocket valt att prioritera andra utskott som till exempel Utskottet för Internationella Relationer och Social Säkerhet. Det innebär att det lämnades flera platser tomma i Kommissionen för Mänskliga Rättigheter och dessa har nu ersatts av parlamentariker från framförallt det kristdemokratiska partiet. De som röstade fram Marco Feliciano, han fick 11 av 18 röster, är dels parlamentariker från hans egna parti men även evangelistiska parlamentariker från andra partier som sympatiserar med honom.

Thiago Novaes säger till Amnesty Press att det finns flera risker om Marco Feliciano fortsätter som ordförande i MR-kommissionen:
– Att PT (Arbetarpartiet), som historiskt sett alltid engagerat sig i frågor som rör demokrati och jämlikhet, nu “ger bort” Kommisionen för Mänskliga Rättigheter till evangelisterna ger en tydlig signal till deras nuvarande och framtida väljare att de överger sina gamla principer. Den största risken, som jag ser det, är inte de förslag som Feliciano och hans likar kan komma att lägga fram eftersom det ändå krävs majoritet i kongressen och senaten för att de ska gå igenom. Det jag däremot tycker är oroande är bristen på trovärdighet och avsaknaden av mer progressiva förslag i ett land som Brasilien, som rätt nyligen blivit en demokrati igen efter många års diktatur. Om det går dåligt med arbetet för mänskliga rättigheter betyder det att arbetarpartiets regering också går dåligt.

Förändra regeringen, annars förändrar den dig.

Förändra regeringen, annars förändrar den dig. Foto: Clara Lee Lundberg

Marco Feliciano säger att han tycker att Kommissionen för Mänskliga Rättigheter har blivit en grupp som främst ger ”privilegier till gay-lobbyn” och har lagt fram ett lagförslag som ska stoppa Högsta domstolens beslut att erkänna samkönade par som familj. Han vill även kriminalisera vissa inslag i afrobrasilianska religioner som till exempel candomble.

Om Marco Feliciano kommer att fortsätta på ordförandeposten är dock oklart. Trycket är stort, protesterna massiva och kravet på hans avgång har växt de senaste veckorna. När Kommisionen genomförde sitt andra sammanträde den 20 mars lämnade Marco Feliciano rummet efter endast 8 minuter på grund av alla protester från åhörare och andra parlamentariker. Kort därefter hade ordföranden för parlamentet, Henrique Eduardo Alves, ett möte med det kristdemokratiska partiets ordförande där han bad honom överväga att be Feliciano att avgå. Även ministern för Mänskliga Rättigheter, Maria do Rosário, har uttryckt att hon tycker att det är olämpligt att Marco Feliciano fortsätter som ordförande.
Marco Feliciano har själv sagt att det enda skälet till att han skulle lämna posten är om han skulle dö. !bild id left|center|right

Text och bild: Clara Lee Lundberg

Fakta/Brasilien
Brasilien är en federal republik med en verkställande makt (presidenten), en lagstiftande (kongressen) och en dömande (Högsta domstolen).
Nationalkongressen består av två kamrar: Senaten och deputerandekammaren.
Kommissionen för Mänskliga Rättigheter ligger under deputerandekammaren och har funnits i 20 år. Dess uppdrag är bland annat att utreda brott mot mänskliga rättigheter, ta fram nya lagförslag och samarbeta med icke-statliga organisationer av olika slag.
Kommisionen har bland annat grundat en Sanningskommission som utreder brott som begicks under Brasiliens militärdiktatur 1964-1985, man har också bidragit till stärka olika ursprungsfolks rättigheter och varit med att ta fram kvinnofridslagen Lei Maria Penha.

reportage | 2013-04-02
Av: Clara Lee Lundberg