Indisk feminist förändrar stela mönster

reportage | 2002-09-16

Beulah Jeyaseelis senaste projekt är att utbilda poliser i den sydindiska delstaten Tamilnadu i jämställdhet och könsrollsfrågor. Den indiska poliskåren är ett traditionellt patriarkat där kvinnor endast nyligen accepterats.

Efter det att pressen uppmärksammat en rad övergrepp - nyblivna kvinnliga poliser trakasserades sexuellt och det rapporterades att kvinnliga brottslingar våldtagits av poliser - beslutade den indiska regeringen att finansiera ett utbildningsprojekt.

Beulah Jeyaseeli har därför utbildat en grupp poliser i varje distrikt, som sedan i sin tur ska utbilda sina kollegor. Poliserna undervisas i genusteori, könsroller, grundläggande biologi och kvinnors historia. De går igenom hur de stereotypa könsrollerna skapas och hur de har förändrats genom tid och därmed inte är givna. Poliserna tränas i hur kvinnor ska bemötas.

  • Kvinnor blir ofta behandlade utan respekt på polisstationen. Poliserna lyssnar inte på dem, säger Beulah Jeyaseeli.

Projektet har varit lyckat, säger hon. Några män har naturligtvis protesterat högljutt och anklagat henne och hennes kollegor för att föra in västerländska idéer som skulle leda till skilsmässor. Men hon har också mött flera män som har börjat tänka efter och som har förändrat sitt beteende.

Beulah Jeyaseelis far var pastor, en bana han valde efter att ha influerats av den svenska missionskyrkan i Indien. Sverige har därför alltid varit närvarande i hennes liv och Uppsala var ett begrepp under hela hennes uppväxt. En uppväxt som präglades av frihet, till skillnad från andra indiska familjer där döttrarna hålls hårt.

Det var inte tal om att hon inte skulle gå i skolan, och nu, 56 år gammal, kan hon se tillbaka på ett framgångsrikt akademiskt liv. Hon har en doktorsgrad i engelska, har studerat feministteologi och var tidigare rektor för en stor flickskola. Då belönades hon av presidenten för sin betydelse för samhället.

Nu är hon föreståndare och lärare på moder Teresas kvinnouniversitet i Kodaikanal i Sydindien, där studenterna forskar om kvinnovetenskap och genus.
Förutom att kämpa för kvinnors rättigheter i det indiska samhället, har Beulah Jeyaseeli länge kämpat för att kvinnor ska få ta sin rättmätiga plats inom kyrkan.

  • Kvinnor i Indien föds att tro att vi är andra klassens medborgare. Men vi är alla speciella inför Gud. Det säger jag varje gång jag föreläser för kvinnor. Bibeln, rätt förstådd, gör inte kvinnor underordnade. Därför är det nödvändigt att läsa om Bibeln för att se hur den kan vara relevant idag. Bibeln är Guds ord, men den är skriven av, för och om män.

  • Kyrkan i Indien är ett starkt patriarkat. Där finns ingen jämställdhet.

I den kyrka hon tillhör, TELC, har nyligen första steget tagits för att kunna tillåta att kvinnor prästvigs. Det är små, men viktiga, segrar.

Media har varit, och är, viktiga i kampen för jämställdhet i Indien, anser Beulah Jeyaseeli. På TV visas nu serier där våld mot kvinnor uppmärksammas, men också serier där kvinnor innehar positiva, starka roller. Det bidrar till en ökad medvetenhet.

  • Jag är hoppfull. Jag har sett förändringen ske i min egen familj. Jag har till exempel aldrig lärt mig cykla, för det ansågs inte vara något för kvinnor. Men försök säga det till min dotter! Den nya generationen skulle aldrig acceptera något sådant.

Text: Emma Johansson
Foto: Jim Elfström/IKON
[email protected]

reportage | 2002-09-16