Med hopp om vinst - ett besök i Amnestys monter på Bokmässan

reportage | 2003-09-26

När Bok&Biblioteksmässan i Göteborg i år arrangeras för 19:e året så finns Amnesty med för 18:e gången. När mässan stänger på söndag klockan 17 är målet att alla 10 000 lotterna i boklotteriet ska vara slut. Då har 2 000 lyckliga vinnare gått hem med böcker och lotteriet har gett en nettovinst på 70 000 kronor.

Omkring 100 000 besökare brukar komma till bokmässan i Göteborg.

På fredagseftermiddagen ringlade köerna utanför Svenska Mässans lokaler i Göteborg när det var dags för allmänheten att släppas in på vad som för många har blivit årets största kulturhändelse. Hit kommer mängder av kända författare från hela världen och seminarier, debatter och föredrag pågår under fyra dagar.

  • Lördag och söndag är våra bästa dagar, då brukar vi ha många besökare och förra året tog lotterna slut en halvtimme innan mässan stängde, berättar Anna Hedberg från Amnestys Grupp 137.

För tre år sedan övertog Grupp 137 den tradition som startats på initiativ av Erik Wilke när bokmässan var ny.

  • Numera har mässan ungefär 100 000 besökare och det innebär att vi syns för tusentals personer, säger Anna Hedberg.

Amnestys monter har en hörnplacering och syns bra. Många besökare återkommer år efter år. I montern finns inte bara boklotter utan också Amnesty-material. Ett litet bord upplåts också åt Reportrar utan Gränser som inte har någon egen monter på mässan. Reportrar utan Gränser arbetar för att försvara pressfriheten över hela världen och arbetar för fängslade journalister.

Arbetet med Amnestys deltagande på mässan inleds redan ett år i förväg. När mässan stänger på söndag försöker man tigga ihop böcker från förlagens montrar och dessa förvaras sedan under det kommade året på källare och vindar för att år 2004 bli en del av vinsterna i boklotteriet. Andra bokvinster på mässan är böcker som avhämtas i förlagens monter.

-- På så sätt lockar förlagen till sig besökare, förklarar Anna Hedberg. Även om det är något svårare nu så är det många förlag som skänker bokpriser.

Mitt i vårt samtal kommer en av årets vinnare förbi och berättar lite skrattande att hon vunnit pris från Harlequins mer ekivoka utgivning och berättar att hon nu funderar på vem som ska få den vinsten i present.

Anna Hedberg har varit medlem i Amnesty i slutet av 1960-talet och blev aktiv i Grupp 137 1981.

  • Vi är tolv medlemmar och tre av oss har hand om planeringen för bokmässan. Sedan när själva mässan kommer så deltar alla och sedan har vi hjälp av andra medlemmar i Göteborg. Totalt är det 72 personer som ställer upp och arbetar ideellt under helgen. Här finns alla från ungdomar till pensionärer i 85-årsåldern.

Amnestys monter är inte bara en plats för boklotteri. Den är också en samlingsplats för gamla och nya medlemmar och Anna Hedberg säger att det också kommer en del besökare som vill veta mer om Amnesty för att eventuellt bli medlemmar.

Text: Ulf B Andersson
Bild: Katarina Bergehed

Fotnot:
Bokmässan avslutas söndag 28 september. Amnestys monternumer är D03:09.

reportage | 2003-09-26