Mänskliga rättigheter i fokus på WSF

reportage | 2004-01-19

I år är det första gången som mänskliga rättigheter är ett eget fokusämne på World Social Forum. På dagens seminarium “Human Rights for Social Change”, arrangerat av Human Rights Caucus, framträdde Amnestys generalsekreterare Irene Khan sida vid sida med 2003 års mottagare av Nobels fredspris, Shirin Ebadi. Seminariet behandlade frågan om hur mänskliga rättigheter kan användas som ett verktyg för samhällsförändring.

Irene Khan. Bild: Amnesty International

Shirin Ebadi inledningstalade om hur det hårdnande världsklimatet efter 11 september år 2000 har undergrävt de mänskliga rättigheterna och försvårat för alla som kämpar för dem.
– Att invadera hela länder i kampen mot terrorismen skapar ett radikalt klimat där fundamentalismen förvärras. Redan förtryckta människor blir ännu mer förtryckta när deras land ockuperas.

Ebadi framhöll särskilt hur kvinnornas och kvinnorättskämparnas situation har försvårats som en följd av ockupationen av Irak.
– De som kämpar för kvinnors rättigheter motarbetas nu än mer av de religiösa ledarna. Men vi måste komma ihåg att det inte är religionen i sig som är problemet, ingen religion skulle tillåta den diskriminering som kvinnor utsätts för. Det är de patriarkala strukturerna vi måste komma åt!

Nobelpristagaren avslutade med att tacka alla människorättsaktivister för deras viktiga arbete, speciellt de som kämpar för kvinnors rättigheter.

Arunda Roy, ledare för den indiska “The Right to Information Campaign”, påminde om att vi ganska nyligen tvingades kämpa för ett erkännande av att det är ett brott mot mänskliga rättigheter att människor dör av hunger.
– Man måste leva för att kunna tala. Vi ska inte rangordna de mänskliga rättigheter, men man har ingen nytta av yttrandefriheten när man är död. Mänskliga rättigheter är högst aktuella för samhällsförändring. Det handlar om rätten att leva, och att leva ett värdigt liv.

Arunda Roy uttryckte också sin glädje över att World Social Forum tar upp mänskliga rättigheter och underströk vikten av att människorättsaktivister finns på plats och samarbetar med varandra och med andra organisationer.
– Vi har kommit hit för att överskrida gränser och hålla varandra i händerna i kampen för mänskliga rättigheter, var hennes slutord.

Sidiki Kaba från Senegal, ledare för International Federation for Human Rights, uppmuntrade alla förtryckta grupper att använda mänskliga rättigheter som ett verktyg i sin kamp för rättvisa.
– Det är ett sätt att konkretisera problemen för att kunna ställa tydliga krav till tydliga mottagare.

Kaba talade också om att människorättsaktivister måste anpassa sig till förändringar i omvärlden.
– De nya stora utmaningarna är att stärka de ekonomiska, kulturella och sociala rättigheterna. Vi måste även få de nya makthavarna, multinationella företag och institutioner som IMF (Internationella valutafonden) och Världsbanken att ta sitt ansvar. Vi måste skapa nya strukturer för detta och jag vill se er alla kämpa för att få dem på plats!

Irene Khan som var moderator för seminariet sammanfattade:
– Vi är överens om att de mänskliga rättigheterna är ett viktigt verktyg för att förändra samhället, men vi ser också att vi har enorma utmaningar framför oss om vi ska kunna skapa en annan värld. Mänskliga rättigheter betyder ingenting om de inte bidrar till att förändra människors liv. När vi sätter mänskliga rättigheter på agendan för World Social Forum ger vi den nytt liv. Vi för in frågan om hur vi ska kunna avkräva ansvar från våra makthavare.

Amnestys medverkan på World Social Forum kännetecknas av samverkan med andra organisationer. Igår kväll representerade Irene Khan Amnesty på det välbesökta utomhusseminariet “Wars Against Women - Women against War” där hon tillsammans med bland andra Arundahti Roy (indisk författare och aktivist) och Nawal el Saddawi (egyptisk författare och aktivist) talade om kvinnors rättigheter. Hon deltog också i panelen vid “Challenging Corporate Power in a Globalised Economy” som var ett samarrangemang med bland andra Greenpeace, Justice for Bhopal och Earth Rights International. Där slog hon ett slag för publikationen “The UN Human Rights Norms for Business – Towards Legal Accountability” och storföretagens ansvar för att skapa en annan värld.

Mia Lehndal
Mumbai
19 januari 2004

reportage | 2004-01-19