Ohållbar situation för Rysslands journalister

reportage | 2005-02-09

Yttrandefriheten i Ryssland var huvudtemat på det seminarium som Anna Politkovskaja, Olof Palmepristagare, författare och journalist tillsammans med Vadim Borisov från Fria fackföreningsinternationalen, FFI-Moskva, nyligen deltog i. Hotet mot öppenheten i Ryssland, situationen för journalister och deras självcensur diskuterades under seminariet i Stockholm som anordnades av LO-TCO Biståndsnämnd.

Anna Politkovskaja, Olof Palmepristagare, journalist och författare.

Anna Politkovskaja berättade om den självcensur som ryska journalister i princip tvingas till av staten innebär att de måste gissa sig till vad de ska rapportera om och vad de inte ska rapportera om. Det är en gissning som kan bli avgörande för en journalists lön men också för dennes liv.

Hon är själv journalist och kunde för seminariets åhörare berätta otaliga historier som visar på att de ryska medierna är styrda, manipulerade och censurerade.
Politkovskaja berättade bland annat om en lokal tidning i Ryssland där journalisterna inte utövade någon som helst självcensur. Enligt Anna var detta dock inget större problem för staten. Tidningens chefredaktör mördades, idag finns ingen lokal tidning i regionen.

  • Det här är ingen lek med ord, sade Politkovskaja för att betona allvaret i diskussionerna om yttrandefriheten i landet.

Situationen för journalister i Ryssland är mycket begränsad vilket medför att medborgarnas förtroende för medier undergrävs. Politkovskaja tog upp gisslandramat i Beslan förra året som ett exempel på hur censuren kan få katastrofala följder. Statliga medier rapporterade gång på gång felaktiga uppgifter.
- Och regional press, där är det ännu värre, sa hon uppgivet.

Lagarna i Ryssland tillåter politiker att bli tillsatta, inte valda. De är inte demokratiskt valda personer, menade Vadim Borisov, från Fria fackföreningsinternationalen, FFI- Moskva, då han under seminariet talade om styret i landet och tillsättningen av politiker. Han påminde om att statliga strukturer styr Ryssland och att det är uppenbart att dessa styr bland annat pressfriheten.

Vadim Borisov från Fria fackföreningsinternationalen, FFI- Moskva.

  • Ni är lurade i väst, menade Vadim Borisov. Det krävs en jämnbördig dialog mellan makthavarna och folket, men en sådan dialog har ofta inte ens ägt rum.

Borisov talade om president Vladimir Putins stöd från pensionärer, militär och polis i Ryssland.
- Men Putin håller nu på ett katastrofalt sätt att förlora förtroendet bland befolkningen, menade Borisov.
Tilltron till Putin har också minskat bland ryska journalister menade Anna Politkovskaja.

För en journalist handlar självcensuren om att välja mellan frihet och beroende. Att följa den statliga ideologin som Kreml, presidentadministrationen önskar, innebär enligt Politkovskaja att en journalist är relativt säker. Dessutom tillhandahåller staten en bra lön.
- Kreml beter sig som ett monster, får de tag i lillfingret äter de upp hela armen, sade en upprörd Politkovskaja.

Situationen i landet ser mörk ut, var står Ryssland idag? var en av de frågeställningar som diskuterades under seminariet.
Anna Politkovskaja ser idag inga möjligheter till en bred och stark kraft bland de ryska medborgarna, som kämpar mot regimen. Försök har gjorts att ena ryska människorättsorganisationer men det är något som ännu inte har realiserats.
- Men det fria ordet har en väldig kraft, menade Vadim Borisov. I kampen för yttrandefrihet måste vi stå enade, det räcker inte att kämpa ensam.

Text och bild: Lina Landell
praktikant Amnesty Press och media

reportage | 2005-02-09