Europa inblandat i CIA:s kidnappningar

reportage | 2007-09-29

Ulf B Andersson, redaktör för Amnesty Press, ledde ett seminarium som hade arrangerats av Amnesty och svenska Helsingforskommittén. De som deltog var Lise Bergh, generalsekreterare för Amnesty, Jens Holm, ledamot i EU-parlamentet för Vänsterpartiet och Anna Wigenmark, jurist i svenska Helsingforskommittén. Seminariet handlade om hur terroristmisstänkta flygs i hemlighet till platser där de i många fall utsätts för tortyr.

Andersson inledde seminariet med att nämna en publicerad artikel i Washington Post från 2005 där det avslöjades att CIA hade hemliga fångläger i Europa. Detta startade en våg av protester från omvärlden, bland annat från Human Rights Watch, Amnesty, Helsingforskommittén och journalister i allmänhet.

Artikeln avslöjade att CIA-plan har flygit över europeiskt luftrum och använt flygplatser i Europa för att föra bort terroristmisstänkta personer till hemliga platser. Det som sker är utomrättsliga gripanden. Människor förs bort för att förhöras och tortyr förekommer. Detta är olagligt och kränker de mänskliga rättigheterna. Enligt Amnestys uppgifter utfördes minst 1245 flygningar mellan 2001 och 2005. Det som är problemet är att man inte kan vara säker på att terroristmisstänkta personer funnits med ombord på alla planen.

  • Många plan har haft personer ombord. Det finns det konkreta utredningar på, sade Bergh.

Lise Bergh sade att utredningar måste startas för att få fram de ansvariga.

Alla stater i Europa utom Bosnien nekar till att de känner till CIA:s flygningar. Bergh menade att alla Europas stater är inblandade. Jens Holm presenterade en EU-rapport från 14 februari 2007 som riktar kritik mot många länder, bland annat Sverige. I rapporten framkommer att USA har haft ett hemligt fångprogram.

  • Vi måste markera mot USA att så här får det inte fortsätta. Guantánamo måste stängas och terroristbegreppet måste omdefinieras, sade Holm.

Jens Holm presenterade en rapport som kritiserade många länder bland annat Sverige.

Anna Wigenmark berättade att Sverige fälldes i FN:s människorättskommitté hösten 2006. Det gäller bortförandet av två egyptier, Mohammad Alzery och Ahmed Agiza, 2001 från Bromma flygplats till Egypten. Männen utsattes för misshandel vid flygplatsen och greps när de kom till Egypten. Alzery sattes på fri fot 2003 medan Agiza dömdes i en orättvis rättegång och fortfarande sitter fängslad. Alzery vill återvända till Sverige. Regeringen upphävde det gamla avvisningbeslutet men däremot fick han inte uppehållstillstånd. Ett nytt beslut väntas nu från regeringen.

En riksdagsledamot gjorde en anmälan mot svenska regeringen, SÄPO och CIA gällande fallet med egyptierna. Åklagaren kom fram till att inget brott begåtts enligt svensk lag. Justitieombudsmannen (JO) gjorde en undersökning och efter det begärdes att fallet skulle tas upp igen. Åklagaren vägrade dock med hänvisning till att JO redan hade behandlat ärendet.

  • Fallet har fortfarande inte utretts ordentligt, sade Wigenmark.

Anna Wigenmark pratade om fallet med de två egyptierna.

I Italien och Tyskland har rättsliga processer inletts mot CIA-agenter. Åtal har väckts för kidnappningar av människor. USA samarbetade inte när rapporten släpptes och vägrar befatta sig med utredningarna som pågår nu. I Sverige har inga rättsliga processer inletts. Bland seminariedeltagarna diskuterades att det finns en feghet och att man i Sverige inte inser att man medverkar till tortyr.

  • Amnestys krav är att frihetsberövanden måste upphöra. Utredningar måste startas för att få fram de ansvariga, sade Bergh.

Hon fortsatte med att säga att Amnesty kräver att användandet av diplomatiska försäkringar måste stoppas eftersom det är lätt att man gömmer sig bakom det. Bland annat så användes detta av Sverige gällande egyptierna.

Under seminariet togs två konkreta exempel upp där personer har förts bort av CIA-agenter. Abu Omar kidnappades i Milano 17 februari 2003. Han kastades in i en skåbil för att senare flygas till en NATO-bas i Tyskland. Därifrån transporterades han till Egypten. Det här är en kränkning av de mänskliga rättigheter och fallet har tagits upp i domstol i Italien. En europeisk arresteringsorder har utfärdats mot CIA-agenterna och om de kommer till ett EU-land så kommer de att gripas.

Khalid al-Masri, en tysk medborgare, kidnappades, fördes till ett hotellrum och sedan vidare till Afghanistan. CIA kom på att han var fel person och dumpade då honom på en skogsväg i Albanien. Det har kommit fram att det var tio CIA-agenter inblandade. Åklagare har begärt att den tyska regeringen ska begära dem utlämnade. Det vägrar de dock göra och därför blir det ingen rättegång.

  • En människa som drabbas av detta är en människa för mycket. Det är människor av kött och blod som utsätts och det får vi inte glömma, sade Holm.

Läs mer om Amnesty på Bokmässan: Manifestation för Burmas folk (28 september)

Text och bild: Lisa Olsson, Ida Lindström

reportage | 2007-09-29