Amnesty International: Ledningen ber om ursäkt

Den 22 februari offentliggjordes ett brev från ledningsgruppen i Amnesty International där de ber de anställda på Internationella sekretariatet om ursäkt och erbjuder sig att avgå.

artiklar | 2019-03-21
Av: Ulf B Andersson
Även publicerad i AmnestyPress #1/2019
Kumi Naidoo vid en presskonferens den 16 augusti 2018 då han tillträdde som generalsekreterare för Amnesty International.

Kumi Naidoo vid en presskonferens den 16 augusti 2018 då han tillträdde som generalsekreterare för Amnesty International. Foto: Amnesty International

Erbjudandet från de sju personerna i Senior Leadership Team, SLT, att dra sig tillbaka är det senaste inslaget i den kris som skakar AIS, det Internationella sekretariatet på Amnesty International.

Amnestys generalsekreterare Kumi Naidoo, som tillträdde sin tjänst i augusti 2018, sade den 22 februari i en kommentar att organisationen står inför allvarliga interna utmaningar och betonade att det behövs en djupgående och öppenhjärtig diskussion på högsta nivå för att återuppbygga förtroendet inom organisationen.

I slutet av mars väntas Kumi Naidoo presentera en plan för hur det interna arbetet på AIS ska reformeras.

Förra året skakades AIS av två självmord. Gaëtan Mootoo, som i 32 år arbetat för Amnesty och varit en uppskattad Västafrikautredare, tog livet av sig på Amnestys kontor i Paris den 26 maj. Han efterlämnade ett brev där han klagade på arbetsbördan och bristen på stöd från ledningen.

Den 1 juli 2018 tog Rosalind McGregor sitt liv efter att ha varit frivillig på Amnesty Mexiko och från februari 2018 betald praktikant på Amnestys kontor i Genève. Oberoende utredningar tillsattes för att utreda händelserna.

Den 19 november presenterade James Laddie från Matrix Chambers i London sin rapport om Gaëtan Mootoos död och där beskrevs hur ledningens agerande hade bidragit till självmordet.

”GIFTIGT”. Arbetsklimatet på Amnestys internationella sekretariatet har granskats och många anställda vittnar om en ”giftig” arbetsmiljö. Här ett möte i London.

”GIFTIGT”. Arbetsklimatet på Amnestys internationella sekretariatet har granskats och många anställda vittnar om en ”giftig” arbetsmiljö. Här ett möte i London. Foto: Amnesty International

Den 31 januari presenterade KonTerra Group rapporten om Rosalind McGregors död och konstaterade att hennes arbete på Amnesty inte var kopplat till självmordet.

KonTerra Group hade också fått i uppdrag att göra en större kartläggning av arbetsmiljön på AIS. Resultatet visade på en arbetsplats i djup kris. 475 personer, 70 procent av arbetsstyrkan, besvarade en enkät och därtill gjordes intervjuer med 75 personer.

En arbetsmiljö som är ”giftig” var en vanlig kommentar och det fanns vittnesmål om mobbning och trakasserier.

– Med tanke på Amnestys mission – att skydda och främja mänskliga rättigheter – är antalet rapporter vi fick om ”mobbning” , ”rasism” och ”sexism” förbryllande, konstateras i rapporten.

39 procent uppgav i undersökningen att de fått fysiska eller psykiska hälsoproblem relaterat till arbetet på Amnesty.

I rapporten diskuteras den stora omorganisation som AIS har genomfört de senaste åren där stora delar av sekretariatet i London har flyttats ut till olika delar av världen. Många anställda har slutat, sagts upp eller omplacerats vid utlokaliseringen. KonTerra Group konstaterar att det finns mycket kritik mot hur omorganiseringen har genomförts och att många anställda vid AIS saknar förtroende för ledningen.

– Det har aldrig varit vår avsikt att skada någon men vi tar vårt delade ansvar för det klimat av spänningar och misstroende som har uppstått, skriver SLT i sitt brev. Vi ber uppriktigt om ursäkt för att så många kollegor känt sig svikna eller utsatta för oförrätter.

Ulf B Andersson

Facket stödjer Kumi Naidoo

Fackföreningen Unite, som organiserar anställda vid AIS, Amnesty Internationals internationella sekretariat, uttalade den 7 februari fullt stöd för Amnestys generalsekreterare Kumi Naidoo och välkomnar hans arbete för en förändring av kulturen inom organisationen.

Unite anser att ledningsgruppen, SLT, inom AIS bär ett stort ansvar och facket saknar förtroende för SLT.

Facket konstaterar också att resulatet av KonTerra Groups undersökning av arbetsmiljön på AIS inte kommer som någon överraskning.

– Vi har tagit upp dessa frågor med ledningen och HR-avdelningen vid upprepade tillfällen, säger Unite i sitt uttalande. Vi kräver också att disciplinära åtgärder ska vidtas mot de som är ansvariga för mobbning, trakasserier och diskriminering inom Amnesty.

Anklagelser om diskriminering

 Aakar Patel.

Aakar Patel. Foto: Twitter

Amnesty International i Indien har lovat att alla anklagelser om diskriminering inom organisationen på grund av kasttillhörighet eller andra orsaker tas på allvar och ska undersökas. Styrelsen i Amnesty Indien har tillsatt en extern kommitté som ska undersöka de interna förhållandena.

Under förra året förekom två fall där personer ansåg sig diskriminerade men organisationen avvisade dessa påståenden.

The Guardian rapporterade den 15 februari att 32 indiska människorättsaktivister skrivit till Amnestys internationella sekretariat och meddelat att de drar tillbaka sitt stöd till Amnesty på grund av påstådd diskriminering. Aakar Patel, chef för Amnesty i Indien, sade till The Guardian att han ska kontakta de som nu har dragit tillbaka sitt stöd.

Läs också

Nye generalsekreteraren Kumi Naidoo vill se ett förändrat Amnesty (Amnesty Press 11 december 2018 – också i nummer 4/2018)

På Amnestys nya kontor i Beirut (17 oktober 2017 – också i nummer 3/2017)

Är krisen i Amnesty över?(Amnesty Press 2 mars 2013)

Strejker på Amnesty (26 november 2012)

artiklar | 2019-03-21
Av: Ulf B Andersson
Även publicerad i AmnestyPress #1/2019