Antalet ensamma barn på flykt ökar

Den italienska ön Lampedusa har tagit emot hundratusentals båtflyktingar. Hela 92 procent av alla barn som tog sig över Medelhavet till Italien under förra året reste utan en vårdnadshavare.

Den italienska ön Lampedusa har tagit emot hundratusentals båtflyktingar. Hela 92 procent av alla barn som tog sig över Medelhavet till Italien under förra året reste utan en vårdnadshavare. Foto: Ilaria Vechi/IPS

Fem gånger fler ensamma barn var på flykt förra året än år 2010. Många av dessa unga flyktingar och migranter tar mycket farliga vägar. Nu kräver FN:s barnfond Unicef fler lagliga vägar för att skydda barn från våld och exploatering.

Under 2015 och 2016 registrerades drygt 300 000 barn som ensamkommande flyktingar i 80 länder. Motsvarande siffra för perioden 2010 och 2011 var 66 000, enligt en rapport från FN:s barnfond Unicef som presenterades den 18 maj.

Omkring 28 procent av världens traffickingoffer är barn enligt rapporten. Afrika söder om Sahara, Centralamerika och Karibien har den högsta andelen barn bland traffickingoffer.

– Ett barn på flykt på egen hand är ett för mycket. Men vi har ett stort antal barn som är i den situationen och vi vuxna misslyckas med att skydda dem. Hänsynslösa människosmugglare utnyttjar dem för egen vinning och hjälper barn att korsa gränser. Sedan säljs de som slavar eller utnyttjas i prostitution, säger Justin Forsyth, biträdande chef för FN:s barnfond Unicef.

Först och främst behöver barnen skydd enligt Unicef som hänvisar till att länder som undertecknat barnkonventionen åtagit sig att respektera och säkerställa rättigheter för ”varje barn inom landets jurisdiktion”.

Afshan Khan, Unicefs specialkoordinator för flykting- och migrantkrisen i Europa, kallar färdvägarna från Afrika söder om Sahara till Libyen och över havet till Europa som några av ”de mest dödliga och farligaste för barn och kvinnor”. Nästan hälften av kvinnorna och barnen som tagit sig denna väg och som intervjuats av Unicef uppger att de har utsatts för sexuella övergrepp.

En rapport från Unicef som kom i februari visade att 256 000 migranter fram till dess hade registrerats i Libyen, däribland 54 000 kvinnor och barn. Enligt Unicef är det lågt räknat och de verkliga siffrorna kan vara tre gånger så höga. Enligt FN:s barnfond kan minst 181 000 människor - däribland 25 800 ensamkommande barn - ha använt sig av människosmugglare för att ta sig till Italien 2016. Under den farligaste delen av rutten, från södra Libyen till Sicilien, dör en av 40 längs vägen.

Enligt Unicef uppger 75 procent av barnen som når Italien att de har hållits instängda i förvar eller tvingats arbeta utan lön.

I den senaste rapporten ger Unicef sex förslag på åtgärder som världens regeringar bör vidta för att skapa säkra och lagliga vägar för barn på flykt. Barnen måste skyddas från våld och exploatering, barnen ska inte hållas instängda på förvar och familjer måste ha möjlighet att återförenas.

Unicef framhåller också att alla barn måste få tillgång till skola och hälsovård och att man måste ta itu med de underliggande orsakerna som leder till att barn ger sig av. Regeringar uppmanas att motarbeta den främlingsfientlighet, diskriminering och marginalisering som flyktingarna utsätts för.

Unicef uppmanar EU att anta dessa förslag inför G7-toppmötet som hålls i Taormina i Italien 26– 27 maj.

Baher Kamal

25 maj 2017

Baher Kamal
IPS/Rom