Amnestys kontor i Stockholm. Foto: Yelp

Krisen på Amnesty


Reportage | Av Jennie Aquilonius | 2020-12-09 | Publicerad i AP #4/2020

I juni skakades svenska Amnesty av anklagelser om rasism på arbetsplatsen. En översyn visar nu att organisationen följer sina riktlinjer för anmälningar om diskriminering, men dokumentationen måste bli bättre. (Efter att artikeln publicerades har styrelsen för svenska Amnesty beslutat att "arbetsbefria" generalsekreteraren med omedelbar verkan).

Cinthia Estrada Bolivar saknar sin syster Marleny Estrada Bolivar som försvann den 13 juli 2020. Foto: Florence Goupil

I pandemins spår: Allt fler kvinnor försvinner i Peru


Reportage | Av Lise Josefsen Hermann | 2020-11-30 | Publicerad i AP #4/2020

Coronapandemins konsekvenser handlar inte bara om de hälsomässiga och ekonomiska effekterna. Det har varnats för att könsbaserat våld mot kvinnor har ökat under lockdown. Joys Estefani Qqueccaño Huamani och Marleny Estrada Bolivar är två av de kvinnor som har försvunnit i Peru. Vi berättar om familjernas jakt på sanningen och regeringens nya register för att förbättra eftersökningarna.