Brasilien, Kina, Turkiet

Fatta Pennan | 2021-02-16
Även publicerade i AmnestyPress #1/2021

Brasilien: Brist på syrgas hotar patienter

I Manaus, huvudstad i delstaten Amazonas i Brasilien, råder hälsokris med brist på syrgas efter en ökning av antalet fall av covid-19.

Manaus har cirka två miljoner invånare och i mitten av januari rapporterades att över 1 500 coronapatienter vårdades på sjukhus. Dödstalen stiger och hälsovårdsarbetare och delstatsmyndigheter har slagit larm om att syrgasen har tagit slut. Det finns risk att samma situation också drabbar andra städer och delstater i området.

Skriv till:
Minister of Health
Eduardo Pazuello
Esplanada dos Ministérios, Bloco G.
Brasília, Distrito Federal
Brasilien
CEP: 70.058-900

E-post: chefia.gm@saude.gov.br   Dear Minister Pazuello,

I am writing to express my concern regarding the current situation in the hospitals of Manaus. The city is facing a spike in COVID-19 infections, hospitals at maximum capacity, and a lack of oxygen to treat patients. While the federal government has now sent oxygen tanks to the city, these are insufficient to meet current demand. Other cities and states in nearby regions could also be at risk of facing a similar situation.

I call upon you to take all the necessary steps to guarantee the right to health of patients in the city of Manaus and other cities in nearby regions that could face similar risks, by ensuring that they are equipped with an adequate supply of oxygen and other necessary medical supplies.

Yours sincerely,

Sammanfattning av brevet på svenska

Jag skriver för att uttrycka min oro över den nuvarande situationen på sjukhusen i Manaus. Staden har upplevt en ökning av antalet fall av covid-19, sjukhusen arbetar på maxnivå och det är brist på syrgas för att behandla patienter.

Den federala regeringen har skickat syrgas till staden men dessa leveranser är otillräckliga för att möta behoven. Andra städer och delstater i närliggande regioner riskerar också att hamna i en liknande situation.

Jag uppmanar er att vidta alla nödvändiga åtgärder för att garantera rätten till hälsovård för patienter i Manaus och andra städer i närliggande regioner genom att se till att tillräcklig mängd syrgas och annan nödvändig medicinsk utrustning finns.

UA: 005/21


Kina: Familj försvunnen i Xinjiang

Weilina Muhatai och hennes två söner, Muheyati Haliyoula and Parisati Haliyoula, är försvunna sedan augusti 2020. De är etniska kazaker som bor i provinsen Xinjiang i nordvästra Kina. Ytterligare en son lever i Kazakstan.

Det förmodade fängslandet tros ha samband med aktivism från Haliyoula Tuerxun, maken och fadern som uppges ha avlidit i fångenskap i december 2020. Han ska i en hemlig rättegång ha dömts till 20 års fängelse.

Skriv till:

Director Gao Qi
Director of Ili Kazakh Autonomous Prefecture Public Security Bureau
398 Nanhuan Lu, Yining Shi 835000
Ili Kazakh Autonomous Prefecture
Xinjiang Uyghur Autonomous Region
Kina

Fax: +852 8037588

E-post : webmaster@xjyl.gov.cn
OBS! Vi beklagar att e-postadressen i tidningen har ett fel. Rätt ändelse ska vara .cn

Dear Director Gao:

I am writing to express my concern for ethnic Kazakh Weilina Muhatai and her two sons, Muheyati Haliyoula and Parisati Haliyoula, who all went missing in August 2020. Despite attempts by family members overseas to make contact, there has been no communication with them for more than six months.
I therefore call on you to:
Release Weilina Muhatai, Muheyati Haliyoula and Parisati Haliyoula unless there is sufficient, credible and admissible evidence that they committed an internationally recognized offence. Pending their release, disclose the whereabouts of them.

Yours sincerely,

Sammanfattning av brevet på svenska

Jag vill uttrycka min oro för kazakerna Weilina Muhatai och hennes två söner; Muheyati Haliyoula och Parisati Haliyoula. De är försvunna sedan i augusti 2020. Trots försök från familjemedlemmar utomlands att få kontakt så har det inte varit någon kommunikation i över sex månader.
Därför uppmanar jag er:
att frige Weilina Muhatai, Muheyati Haliyoula och Parisati Haliyoula om det inte finns trovärdiga och godtagbara bevis att de har begått ett internationellt erkänt brott. I väntan på deras frigivning avslöja var de befinner sig.

UA: 4/21

Datum: Kontakta Amnesty Press om du tänker skriva efter 21 mars 2021 (OBS! Fel datum i tidningen).


Turkiet : Misshandel och tortyr måste undersökas

Den 1 januari meddelades att Melih Bulu hade utnämnts till rektor för Boğaziçi-universitetet i Istanbul i Turkiet. Han tillhör det styrande partiet AKP och utnämningen väckte protester då den ansågs hota den akademiska friheten.

Den 4 januari samlades studenter utanför entrén till en i huvudsak fredlig protest. Kravallpolis använde tårgas och vattenkanoner. Minst 45 personer greps senare och många av dem har uppgett att de misshandlades och torterades i häkte. Alla är nu frigivna.

Skriv till:
Istanbul Chief Prosecutor
Mr Şaban Yılmaz
Çağlayan Meydanı
Şişli Merkez Mah.
Abide-i Hürriyet Cad. No: 223
Şişli / İstanbul
Turkiet

Fax: +90 212 3757148 eller +90 212 3757585
E-post: istanbulcbs@adalet.gov.tr

Dear Mr Yılmaz,
I am writing regarding the alleged torture or other ill-treatment of students detained during dawn raids between 5 and 7 January, on allegations that they have violated the have violated Article 32.1 of the Law during an overwhelmingly peaceful assembly at the Boğaziçi University in Istanbul on 4 January.

According to their lawyers and students Amnesty International spoke to, the students detained during the dawn raids were allegedly subjected to ill-treatment. At least eight students said they were forcibly strip searched, some more than once, while two LGBTI+ students were allegedly threatened with rape with a truncheon.

I urge you to ensure that all allegations of torture or other ill-treatment and threats and abuse by law enforcement officials against the protestors are promptly, thoroughly, independently and impartially investigated.
Yours sincerely,

Sammanfattning av brevet på svenska

Jag skriver med anledning av uppgifterna om tortyr och misshandel av studenter som greps vid gryningsräder 5-7 januari. De gripna anklagades för att ha överträtt paragraf 32.1 vid en i huvudsak fredlig protest vid Boğaziçi-universitetet i Istanbul den 4 januari.

Enligt advokaterna och studenter som Amnesty International talat med så uppges att studenterna utsattes för misshandel. Minst åtta studenter sade att de med tvång tvingades klä av sig, vissa flera gånger, och två hbtqi-studenter uppges ha blivit hotade med våldtäkt med batong.

Jag anmodar er att se till att alla anklagelser om tortyr eller andra former av misshandel, hot och övergrepp från poliser mot de protesterande undersöks skyndsamt, grundligt, självständigt och opartiskt.

UA: 2/21

Fotnot: En något kortare version publiceras i nummer 1-2021.


Fatta Pennan | 2021-02-16
Även publicerade i AmnestyPress #1/2021