Vietnam: Deltog i fredlig protest – fängslad i ett år

Fatta Pennan | 2019-10-09
Även publicerad i AmnestyPress #3/2019

Đoàn Thị Hồng tillhör Konstitutionsgruppen som arbetar för att artikel 2 i Vietnams författning, där grundläggande mänskliga rättigheter garanteras, ska respekteras. I juni 2018 deltog hon i en demonstration i Ho Chi Minh-staden för att protestera mot ett lagförslag som skulle ge regeringen rätt att etablera speciella ekonomiska zoner, vilket anses favorisera utländska investerare framför lokala företag.

Den 2 september 2018 greps hon godtyckligt och har suttit fängslad utan rättegång sedan dess. Först 4 september i år fick hon träffa sin familj som nu oroas över Đoàn Thị Hồngs hälsa.

Skriv till
The Secretary General of Vietnamese Communist Party and the State President
Nguyễn Phú Trọng
So 1A Hung Vuong
Ba Dinh
Hanoi
Vietnam

Dear Secretary General and State President Nguyễn Phú Trọng,

I am asking you to take steps to bring about the immediate and unconditional release of Đoàn Thị Hồng, a peaceful activist. Charged with “disrupting security” under article 118 of 2015 Penal Code she has been detained without trial for a year at the Police Detention Center in Ho Chi Minh City.

I further wish to express my concern about her health and access to her family. 

Allow me to call on you to immediately and unconditionally release Đoàn Thị Hồng, as she has been detained solely for exercising her right to freedom of expression.
Pending her release, I urge you to ensure that she has regular unrestricted access to her family, lawyer and adequate medical care in compliance with international standards. 

Fotnot: En något kortare version publiceras också i Amnesty Press nummer 3/2019.
UA 117/19

Sammanfattning av vädjandebrevet på svenska

Jag ber er att vidta åtgärder för att den fredliga aktivisten Đoàn Thị Hồng omedelbart och villkorslöst ska friges. Hon är anklagad för störande av säkerheten enligt paragraf 118 i 2015 års brottsbalk och har suttit i polishäkte i Ho Chi Minh-staden utan rättegång i ett år. Jag vill också uttrycka min oro för hennes hälsa och möjlighet att få träffa sin familj.

Đoàn Thị Hồng har fängslats enbart för att ha använt sin yttrandefrihet. I väntan på hennes frigivning ber jag er att se till att hon har regelbunden möjlighet utan restriktioner att träffa sin familj, advokat och får adekvat medicinsk vård i enlighet med internationell standard.

Fatta Pennan | 2019-10-09
Även publicerad i AmnestyPress #3/2019