Eritrea: 18 år i fängelse utan rättegång

Fatta Pennan | 2019-10-09
Även publicerad i AmnestyPress #3/2019

Den 23 september var det 18 år sedan den svensk-eritreanske journalisten Dawit Isaak fängslades i Eritrea. Dawit Isaak arbetade för Setit, Eritreas första oberoende tidning sedan landet blev självständigt 1993. Gripandet skedde efter att tidningen hade publicerat ett brev som kritiserade president Isaias Afewerki.

I september 2001 greps också elva politiker, som undertecknat brevet, och 16 andra journalister. Amnesty betraktar alla som samvetsfångar, fängslade enbart för att ha använt sin rätt till yttrandefrihet.

Skriv till
President Isaias Afewerki
Office of the President
PO Box 257
Asmara
Eritrea

Your Excellency,
In September 2001, the Swedish-Eritrean journalist Dawit Isaak was detained along with other journalists. Since then he has been imprisoned without formal charges or trial, in contrast with internationally adopted standards on human rights.
I call for the immediate and unconditional release of all prisoners of conscience detained for their peaceful exercise of their freedom of expression, opinion, association, religion or belief, as well as their peaceful opposition to the government.

Finally, I urge Your Excellency to immediately reveal the whereabouts and fate of all prisoners, and ensure that they are granted access to their families and lawyers, protected from ill-treatment, and provided with necessary medical care.

Yours respectfully,

Sammanfattning av vädjandebrevet på svenska

I september 2001 greps den svensk-eritreanske journalisten Dawit Isaak tillsammans med andra journalister. Sedan dess har han hållits fängslad utan att åtalas vilket strider mot internationell standard för mänskliga rättigheter.
Jag uppmanar till omedelbar och villkorslös frigivning av alla samvetsfångar som har fängslats för fredligt utnyttjande av sin rätt till yttrandefrihet, opinionsfrihet, föreningsfrihet, religion eller annan övertygelse liksom fredlig opposition mot regeringen.
Till sist uppmanar jag er att omedelbart redovisa var fångarna finns och vad som har hänt dem och säkerställa att de får träffa familjer och advokater och att fångarna skyddas från misshandel och får tillgång till nödvändig medicinsk vård.

Fatta Pennan | 2019-10-09
Även publicerad i AmnestyPress #3/2019