Laos: Tre aktivister dömda i hemlighet

Fatta Pennan | 2017-06-11
Även publicerad i AmnestyPress #2/2017

Amnesty har fått tillförlitlig information om att tre människorättsaktivister; Soukan Chaithad, Somphone Phimmasone och Lodkham Thammavong i april dömdes till 18, 20 respektive 12 års fängelse vid en hemlig rättegång.

De hade i Thailands huvudstad Bangkok den 2 december 2015 deltagit i en demonstration och på Facebook kritiserat korruption, skogsavverkning och människorättskränkningar i Laos.

När de återvände till Laos greps de i mars 2016 och den 25 maj 2016 framträdde de i TV och där sades att de var ett hot mot nationell säkerhet. Amnesty betraktar dem som samvetsfångar.

Skriv till
Prime Minister
Thongloun Sisoulith
Prime Minister's Office
Lane Xang Avenue
Vientiane, Laos
Fax: + 856 21 213560

Your Excellency,

Allow me to express my concern about the sentencing, after a secret trial in April 2017, of Soukan Chaithad, Lodkham Thammavong and Somphone Phimmasone to between 12 and 20 years’ in prison.

I have reason to believe that they are prisoners of conscience, held solely for the peaceful exercise of their human rights and call for their immediate and unconditional release.

I urge that, while detained, they are treated humanely, in full accordance with international standards, including being allowed regular and frequent access to families, lawyers and adequate medical care.

The full details of the charges and criminal proceedings against them must be made public, and an independent and efficient investigation into their incommunicado detention should be ordered, and those responsible must be brought to justice.

Respectfully,

Sammanfattning av brevet på svenska

Låt mig uttrycka min oro efter att Soukan Chaithad, Lodkham Thammavong och Somphone Phimmasone efter en hemlig rättegång i april 2017 dömdes till mellan 12 och 20 års fängelse. Jag har skäl att tro att de är samvetsfångar som hålls fängslade för att fredligt ha utnyttjat sina mänskliga rättigheter och jag uppmanar er att omedelbart och villkorslöst frige dem.

Under tiden de är i fängelse kräver jag att de behandlas humant i enlighet med internationell standard, vilket inbegriper regelbunden tillgång till möten med familjer, advokater och adekvat medicinsk vård.

Detaljerna kring åtalet och rättegången mot dem måste offentliggöras. Därtill måste en oberoende och kompetent undersökning göras om hur de har hållits isolerade och de ansvariga måste ställas inför rätta.

Högaktningsfullt,

Fatta Pennan | 2017-06-11
Även publicerad i AmnestyPress #2/2017